COR 5: Rodna ravnopravnost

Ožujak 2021.

Rodna ravnopravnost temeljno je i nepovredivo ljudsko pravo. Ipak, žene širom svijeta i dalje se suočavaju sa znatnim ekonomskim, socijalnim i pravnim preprekama jednakosti. Žene su češće nego muškarci nezaposlene, najviše su zastupljene na radnim mjestima s niskim plaćama, drže manje menadžerskih, poduzetničkih i liderskih položaja. Žene u prosjeku zaraduju samo 77 centi za svaki dolar koji zaraduju muškarci. U 18 zemalja muškarci mogu pravno spriječiti svoje žene da se zaposle. Žene i dalje imaju nesrazmjerno velik udio u neplaćenim njegovateljskim poslovima, često doživljavaju diskriminaciju u vezi s majčinstvom.

Poduzetnice se također suočavaju s posebnim izazovima u vezi s razvojem i rastom poslovanja, uključujući nedostatak pristupa financiranju i poslovnim mrežama. Poduzeća u vlasništvu žena zaraduju manje od 1 posto iznosa troškova velikih kompanija prema dobavljačima. Iako je postignut napredak u pogledu obrazovanja i zdravstva, i dalje postoje raskoraci u mnogim podrucjima. U STEM podrucjima i programima (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) muškarci i dalje dominiraju. Žene diljem svijeta i dalje nemaju pristup reproduktivnoj i majcinskoj zdravstvenoj zaštiti, prema procjenama, svaka treća žena u svijetu doživi fizicko ili seksualno zlostavljanje.

Privatni sektor ima važnu ulogu u promicanju rodne ravnopravnosti.

Prema UN-ovim vodećim načelima o poslovanju i ljudskim pravima, sva poduzeća imaju temeljnu odgovornost za poštovanje prava žena i djevojčica. Poduzeća lideri prepoznaju da je njihov najveći doprinos u ostvarivanju Cilja 5 stvarno poštovanje tih prava i u skladu s tim, određivanje prioriteta u upravljanju potencijalnim rizicima kršenja ljudskih prava. Poduzeće lider nastojat ce maksimalno povecati svoj pozitivni učinak na rodnu ravnopravnost na svim razinama svoje organizacije i u svim funkcijama, u lancu opskrbe i unutar zajednica u kojima djeluju, a ne samo identificirati najlakša područja primjene.

Načela osnaživanja žena (WEP) pružaju holistički okvir za akcije poduzeća na unapređenju rodne ravnopravnosti i mogu pružiti daljnje smjernice poduzećima koja žele pridonijeti postizanju Cilja 5.

cor5

COR 5 - Podciljevi

Jednakost spolova je ljudsko pravo i od vitalnog je značaja za miran, prosperitetan svijet.

women

5.1.

Svugdje u svijetu iskorijeniti sve oblike diskriminacije prema ženama i djevojčicama.

woman

5.2.

Spriječiti sve oblike nasilja nad svim ženama i djevojčicama, na javnim i privatnim prostorima, uključujuci trgovanje ljudima, te seksualne i druge oblike eksploatacije žena i djevojčica.

girls

5.3.

5.3. Spriječiti sve štetne radnje, kao što su prisilno i rano stupanje u brak i sakačenje ženskih genitalija.

doctor

5.4.

Prepoznati i cijeniti neplaćenu njegu i kućanske poslove.

50%

5.5.

Osigurati ženama potpuno i učinkovito sudjelovanje i jednake mogućnosti za vodstvo na svim razinama odlučivanja u političkom, gospodarskom i javnom životu.

adult

5.6.

Osigurati univerzalni pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju te reproduktivnim pravima.

women

5.A.

Provesti reforme kako bi se ženama dala jednaka prava na korištenje gospodarskih resursa.

woman

5.B.

Potaknuti upotrebu odgovarajuće tehnologije, posebice informacijske i komunikacijske, za promicanje osnaživanja žena.

kid

5.C.

Usvojiti i unaprijediti kvalitetne smjernice i zakone koje se može provesti za promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena i djevojčica na svim razinama.

AKCIJE PODUZEĆA

1.

Primjenjivati politike i prakse bez rodne diskriminacije te raditi na spriječavanju rodne diskriminacije na radnom mjestu, tržištu i zajednici.

2.

Podržati zapošljavanje žena i težiti rodnoj ravnoteži na svim razinama u poduzeću i lancu opskrbe.

3.

Razvijati proizvode i usluge i marketinške prakse koji pridonose osnaživanju žena.

4.

Promicati rodnu ravnopravnost ulaganjima, lokalnim inicijativama i podrškom.

Kako se Vaše poduzeće odnosi prema rodnoj ravnopravnosti?

Putem ovog upitnika istaknite aktivnosti Vašeg poduzeća u implementaciji podciljeva 5. cilja održivog razvoja!