Dobra praksa

"Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu."

Mahatma Gandhi

Imate vlastiti primjer dobre prakse?

Doprinesite podizanju svijesti o važnosti ispunjavanja ciljeva održivog razvoja ispunjavanjem ovog upitnika!

Primjeri dobre prakse

COR13

COR 13: ODGOVOR NA KLIMATSKE PROMJENE

Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica

Poslovni sektor ima ključnu ulogu u zadržavanju rasta globalne prosječne temperature znatno ispod 2 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsku razinu. Nastojanje da se ograniči porast temperature na 1,5 Celzijevih stupnjeva iznad predindustrijske razine, priznajući da bi se time znatno smanjili rizici i učinci klimatskih promjena – cilj je koji se nalazi u središtu Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2015. godine.

Kako bi se u drugoj polovini stoljeća postigla globalna nulta stopa emisija, poslovni sektor zajedno s državnim institucijama mora hitno i odlučno djelovati da bi se temeljito promijenile razine ispuštanja stakleničkih plinova povezane s proizvodnim procesima i proizvodima.

Poduzeća lideri razvijaju i primjenjuju inovativna, dalekosežna rješenja za smanjenje emisija u svojim djelatnostima i lancima vrijednosti, pridonose otpornosti na klimatske promjene i/ili donose znatne promjene u svijesti o klimatskim promjenama.

Publikacije

COR2

COR 2 : SVIJET BEZ GLADI

Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu

Svjetski hranidbeni sustav je pod rastućim pritiskom, što usporava razvoj i stvara rizike za politike svjetskih vlada, poslovnu i društvenu zajednicu te okoliš.

U tom pogledu, poslovna zajednica predstavlja ključnoga partnera za vladine politike i ostale dionike u formiranju i pokretanju učinkovitoga, skalabilnoga i praktičnoga rješenja za sigurni i održivi hranidbeni i poljoprivredni sistem.

Kao poveznica svih igrača u poljoprivrednom lancu vrijednosti, poslovni sektor može pridonijeti rješavanju izazova u eliminiranju gladi i poboljšavanju održivog distribucijskog sustava hranidbenih namirnica implementirajući poslovne prakse koje su ključne u postizanju 2. cilja održivog razvoja.

COR12

COR 12: ODGOVORNA POTROŠNJA I PROIZVODNJA

Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

Prekomjerno iskorištavanje resursa stvorilo je globalni problem koji je dugoročno ekonomski i ekološki neodrživ. Jedan od nasloženijih izazova današnjice je promjena ponašanja i načina na koji proizvodimo i koristimo robu i usluge.

Racionalnim korištenjem resursa stvarat ćemo manje otpada i pružiti veće globalne društvene, ekonomske i ekološke koristi. Iz tih razloga je važno poticati sve u društvu na postizanje 12. cilja održivog razvoja te na taj način kreirati obrasce održive potrošnje i proizvodnje.

Tako je i kolovoz 2020. UN posvetio promociji 12. Cilja održivog razvoja – Odgovorna potrošnja i proizvodnja.

ocean-1867285_1920.jpg

Kao predstavnik poslovne zajednice, Hrvatska gospodarska komora vidi svoju ulogu u ispunjavanju svih Ciljeva održivog razvoja kroz povezivanje različitih sudionika u izgradnji održivog hrvatskog gospodarstva.

startup-594091_1920.jpg

Poslovni sektor je ključan dio rješenja u utiranju puta prema održivoj budućnosti.

Postoji veliki broj razloga zašto je važno okrenuti se održivom poslovnom modelu, uz smanjivanje troškova poslovanja i utjecaja na okoliš, ovakav model poslovanja predstavlja značajnu reputacijsku priliku i mogućnost aktivnog uključivanja u realizaciju projekata usmjerenih na rješavanje klimatskih izazova.

hardwood-1851071_1920.jpg

Svojim primjerom budi primjer drugima.

HGK_COR AKCELERATOR sakuplja primjere dobre prakse hrvatskih poduzeća u uspješnoj implenetaciji odrednica Ciljeva održivog razvoja.

window-4298429_1920.jpg

Pridruži se svojim primjerom.

HGK  poziva tvrtke na dostavu vlastitih primjera dobrih praksi vezanih uz implementaciju odrednica Ciljeva održivog razvoja.