Dodjela priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini


nagrada za zastitu okolisa

O Natječaju

Objavljen Nacionalni Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini

Više informacija o prijavi na Nacionalni natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja možete pronaći OVDJE.


O Europskoj poslovnoj nagradi za zaštitu okoliša


Na natječaj za Europsku poslovnu nagradu za zaštitu okoliša (European Business Awards for the Envirnonment - EBAE) mogu se prijaviti isključivo finalisti nacionalnih natječaja. Više o EBAE nagradi pronađite OVDJE.


Radionica o prijavi

Održana besplatna online radionica o prijavi na Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini

Više informacija o održanoj radionici pronađite OVDJE.

 

Prezentacije sa radionice

Branka Pivčević Novak, voditeljica Službe za opću politiku zaštite klime, Uprava za klimatske aktivnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Marija Šćulac Domac, direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj, Hrvatska gospodarska komora

 

Pitanja i odgovori

Odgovore na pitanja postavljena tijekom i nakon održane Radionice pronađite OVDJE.

 

Kontakt za više informacija

Za više informacija, obratite se na: okolis@hgk.hr; zdop@hgk.hr te na 01 46 06 764.