HGK_COR AKCELERATOR

Misija i vizija

je platforma koja promiče partnerstvo između poslovnog sektora, državnih institucija i civilnog sektora na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj.

Usmjerena je jačanju razumjevanja važnosti ciljeva održivog razvoja za izgradnju ekonomski prosperitetnog, socijalno uključivog i okolišno održivog društva. 

adventure-1807524_1920.jpg

Naš tim

HGK_COR logo_RGB_osnovni.png

Kratka povijest

HGK_COR AKCELERATORA

GOSPODARSTVO, DRUŠTVO I OKOLIŠ

Kako je nastala platforma HGK_COR AKCELERATOR

Hrvatska gospodarska komora zajedno sa Zajednicom za društveno odgovorno poslovanje želi biti predvodnik u primjeni Ciljeva održivoga razvoja kao glavni partner poslovnoj zajednici, ali i Nacionalnom vijeću za održivi razvoj.

Početkom 2019. godine uspostavljena je nova suradnička platforma HGK_COR AKCELERATOR kroz koju se organizirala prva COR konferencija Podržimo održivo i putem koje su se prikupljali primjeri dobre prakse hrvatskih poduzeća kao doprinos Dobrovoljnom nacionalnom pregledu.

cor-akcelerator
hgkcorakcelerator_povijest.PNG

Ciljevi održivog razvoja

Fokus djelovanja HGK_COR AKCELERATOR platforme su 17 ciljeva održivog razvoja (SDG).
Svih 17 ciljeva predstavljaju hitan poziv na djelovanje svih zemalja - razvijenih i onih u razviju - u globalnom partnerstvu, te prepoznaju da ukidanje siromaštva i drugih neimaština mora ići ruku pod ruku sa strategijama koje poboljšavaju zdravstvo i obrazovanje, smanjuju nejednakost i potiču gospodarski rast - sve dok se borimo protiv klimatskih promjena i radimo na očuvanju naših oceana i šuma.

SDG Wheel_WEB.png

Djelovanje platforme kroz povezivanje svih sudionika

  • Doprinos Dobrovoljnom nacionalnom pregledu

  • Organizacija konferencija Podržimo održivo

  • Objava Programa za poslovno liderstvo u postizanju ciljeva održivog razvoja

  • Promocija održivih i društveno odgovornih praksi domaćih poduzeća

  • Promocija projekata u skladu sa odrednicama UN-ovih ciljeva održivog razvoja

  • Organizacija edukacija i radionica vezanim uz DOP i implementaciju COR-ova

program-za-posl-lider-hgk-cor-akcelerator.PNG
VNR_DNP_hgkcorakcelerator_povijest.png