OECD smjernice za multinacionalna poduzeća za odgovorno poslovanje i Hrvatska nacionalna točka  

OECD Smjernice

Smjernice za multinacionalna poduzeća u vezi odgovornog poslovanja, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), predstavljaju skup preporuka za odgovorno poslovanje (DOP) koje pokrivaju sva područja poslovne odgovornosti.

Smjernice se usredotočuju na dva aspekta međusobnog odnosa poduzeća i društva:

  1. pozitivan doprinos koji multinacionalna poduzeća mogu dati održivom razvoju, i

  2. izbjegavanje negativnih učinaka i njihovo adresiranje kada se dogode.

Preporuke Smjernica navedene su u 11 poglavlja i pokrivaju teme kao što su davanje informacija, ljudska prava, zapošljavanje i rad, okoliš, antikorupcija i zaštita potrošača, kao i tri područja – znanost i tehnologiju, konkurenciju i poreze.

Smjernice su namijenjene svim subjektima unutar multinacionalnog poduzeća (društvo majku i/ili lokalne subjekte), a njihov opseg primjene obuhvaća aktivnosti poduzeća i aktivnosti povezane s poduzećem kroz poslovne odnose.

Više informacija o Smjernicama pronađite OVDJE.

Smjernice također predviđaju mehanizam za podnošenje pritužbi i to putem Nacionalne kontaktne točke (NKT).

Hrvatska Nacionalna kontaktna točka

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 158. sjednici koja se održala 23. svibnja 2019. godine donijela Odluku o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

NKT ima dva glavna cilja:

  • promicati Smjernice kako bi se podigla svijesti o Smjernicama te odgovoriti na pitanja o Smjernicama;

  • osigurati mehanizam za rješavanje tzv. posebnih slučajeva koji se odnose na nepridržavanje preporuka iz Smjernica.

Posebni slučajevi nisu pravni slučajevi, a NKT nisu pravosudna tijela. Fokus je na rješavanju problema – NKT nude dobre usluge i olakšavaju pristup konsenzualnim i ne-kontradiktornim postupcima (npr. mirenje ili posredovanje).

Više informacija o Nacionalnoj kontakt točki pronađite OVDJE.

LETAK