Onečišćenje zraka u Zagrebu

Obilazak mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka Zagreb 3 (Dugave)

industry-geeb813d57_1280.jpg

Dana 4. studenog 2021. godine, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, uz predstavnike Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas su obišli postaju državne mreže za praćenje kvalitete zraka Zagreb 3 (Dugave).

Podaci na mjernoj postaji ZG-3 posljednjih nekoliko dana ukazuju na povremena prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti PM10 i srednje granične vrijednosti za PM2,5. Ova pojava je svakako vezana uz sezonalnost i početak lošijih vremenskih uvjeta, kao i početak sezone grijanja.

Situacija nije zabrinjavajuća te, što se tiče zagađenja zraka u Republici Hrvatskoj, nije potrebno govoriti o posebno ugroženim gradovima u odnosu na druge gradove u EU, ali pogrešno je i zaključiti da u RH nema problema s onečišćenjem zraka.

Najrašireniji problem onečišćenja zraka u Zagrebu, kao i uostalom u drugim urbanim sredinama u kontinentalnom dijelu RH, je onečišćenje zraka lebdećim česticama PM10 i PM2,5 koje je posljedica cijelog niza faktora kao što su meteorologija, geografija terena, strujanja vjetra i ostali izvori onečišćenja.

U onečišćenju lebdećim česticama (PM10, PM2,5) značajnu ulogu imaju kućna ložišta i promet, kao i odlagalište Jakuševec, ali ova je situacija uobičajena za hladnije vrijeme.

Na jedinom službenom portalu “Kvaliteta zraka u RH” Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prikazani su podaci kvalitete zraka koji su dobiveni službenim mjerenjima na mjernim postajama državne mreže i postajama lokalne samouprave.

Više informacija pronađite OVDJE.