COR 3 - Zdravlje i blagostanje

Travanj 2021.

Kronične nezarazne bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti, rak, dijabetes i bolesti dišnog sustava vodeći su uzroci smrti u svijetu. Predviđa se da će tijekom sljedeća dva desetljeća oni koštati više od 30 bilijuna dolara i milijune ljudi potisnuti ispod granice siromaštva.

Poremećaji mentalnog zdravlja, malarija, HIV, TBC, pušenje, smrtni slučajevi i ozljede u cestovnom prometu ograničavaju globalno blagostanje, posebno u zemljama u razvoju gdje 400 milijuna ljudi nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama.

COR 3 blisko je povezan s drugim ciljevima. Bolje zdravlje može zauzvrat smanjiti siromaštvo, povećati postignuća u obrazovanju, stvoriti mogućnosti za pronalaženje dostojanstvenog rada i osloboditi resurse za jačanje produktivnosti, gospodarskog rasta i zaštitu okoliša. Zdravlje i blagostanje su u središtu „čarobnog kruga“ najvažnijih komponenti za ostvarenje globalnih ciljeva održivog razvoja.

Poduzeća imaju veliki utjecaj na globalno zdravlje i blagostanje.

Vodstvo u postizanju COR-a 3 može se ostvariti izgradnjom temeljnih odgovornih poslovnih praksi za razumijevanje, praćenje, ublažavanje i otklanjanje negativnih utjecaja na zdravlje.

Poduzeća lideri mogu iskoristiti svoju stručnost, resurse, znanja i ključnu ulogu u inovacijama proizvoda, procesa i poslovnih modela u korist globalnog zdravlja. Poslovni sektor ima sposobnost i snagu okupljanja te može preuzeti aktivnu ulogu u raznim inicijativama i projektima u suradnji s više dionika, koji potiču zdravo ponašanje i unapređuju pristup zdravstvenoj zaštiti.

cor3

COR 3 - Podciljevi

Osiguravanje da ljudi žive zdravim životom može smanjiti smrtnost djece i povećati očekivani životni vijek.

pregnancy

3.1.

Do 2030. smanjiti globalnu stopu mortaliteta rodilja na manje od 70 među 100.000 živorođene djece.

baby

3.2.

Do 2030. godine smanjiti broj smrti novorodenčadi i djece mlađe od 5 godina koje se mogu spriječiti kako bi se na globalnoj razini smanjio neonatalni mortalitet na najviše 12 umrlih na 1000 živorodenih, a broj umrle djece mlađe od 5 godina na najviše 25 umrlih na 1000 živorodenih.

sadness-1783794_1920.jpg

3.3.

Do 2030. godine okončati epidemije AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zanemarenih tropskih bolesti te nastaviti borbu protiv hepatitisa, bolesti koje se prenose vodom i drugih zaraznih bolesti.

medica

3.4.

Do 2030. umanjiti za trećinu preranu smrtnost od nezaraznih bolesti prevencijom i liječenjem te promicanjem mentalnog zdravlja i dobrobiti.

doctor

3.5.

Postići univerzalnu zdravstvenu zaštitu, uključujući zaštitu od financijskog rizika, pristup kvalitetnim uslugama zdravstvene zaštite i pristup sigurnim, učinkovitim, kvalitetnim i pristupačnim lijekovima i cjepivima za sve ljude.

chem

3.6.

Do 2030. godine znatno smanjiti broj smrtnih slučajeva i oboljenja uzrokovanih opasnim kemikalijama, zagađenjem i onečišćenjem zraka, vode i tla.

AKCIJE PODUZEĆA

-1-

Osigurati najbolje moguće zdravstvene ishode za zaposlenike i članove okolnih zajednica – u okvirima vlastitog poslovanja i duž lanca opskrbe.

-2-

Istraživati, razvijati i primijenjivati proizvode, usluge i poslovne modele koji pozitivno utječu na unapređenje zdravlja.

-3-

Predvoditi inicijative i projekte s raznim dionicima koji potiču zdravo ponašanje i unapređuju pristup zdravstvenoj zaštiti.

Kakvo je zdravlje i blagostanje u Vašem poduzeću?

Pridružite se promociji zdravlja i blagostanja svojim vlastitim primjerom dobre prakse!